CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Ana Lakić

Ana je osnovne i specijalističke studije završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na smjeru Međunarodni odnosi. Trenutno je student magistarskih studija na istom fakultetu.

Od januara 2020. do oktobra iste godine odrađivala je pripravnički staž u Evropskoj mreži organizacija za monitoring izbora (ENEMO), u okviru Programa stručnog osposobljavanja, a u Centru za monitoring i istraživanje angažovana je od oktobra 2020. godine. Bila je članica Glavnog tima u okviru ENEMO međunarodnih posmatračkih misija lokalnih izbora u Gruziji 2021. godine i parlamentarnih izbora u Mađarskoj 2022. godine.

Tokom svog angažmana, pohađala je nekoliko obuka/treninga među kojima su i OSCE/ODIHR trening za kratkoročne posmatrače, ENEMO trening za dugoročne posmatrače, kurs Google analitike.

Tečno govori engleski jezik i koristi se njemačkim.