CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Ana Lakić

Ana je osnovne i specijalističke studije završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na smjeru Međunarodni odnosi. Trenutno je student magistarskih studija na istom fakultetu. Tokom osnovnih studija bila je učesnica brojnih projekata.

U okviru ENEMO Međunarodne posmatračke misije lokalnih izbora u Gruziji bila je članica Glavnog tima.

Od januara 2020. do oktobra iste godine odrađivala je pripravnički staž u Evropskoj mreži organizacija za monitoring izbora (ENEMO), u okviru Programa stručnog osposobljavanja, a u Centru za monitoring i istraživanje angažovana je od oktobra 2020. godine. Učesnik je brojnih konferencija i obuka.

Tečno govori engleski jezik, koristi se njemačkim i ima osnovno znanje francuskog jezika.