CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Ana Lakić

Ana je osnovne i specijalističke studije završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na smjeru Međunarodni odnosi. Trenutno je student magistarskih studija na istom fakultetu. Tokom osnovnih studija bila je učesnica brojnih projekata.

Od januara 2020. do oktobra iste godine odrađivala je pripravnički staž u Evropskoj mreži organizacija za monitoring izbora (ENEMO), u okviru Programa stručnog osposobljavanja, a u Centru za monitoring i istraživanje angažovana je od oktobra 2020. godine. U okviru ENEMO Međunarodne posmatračke misije lokalnih izbora u Gruziji bila je članica Glavnog tima. Učesnik je brojnih konferencija i obuka.

Tečno govori engleski jezik, koristi se njemačkim i ima osnovno znanje francuskog jezika.