CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Nemanja Stankov

Nemanja Stankov doktorirao je na Centralnoevropskom univerzitetu CEU u Beču, na smjeru Komparativna politika, u maju 2023. godine. U CeMI-ju pokriva poziciju Šefa odjeljenja za istraživanje javnih politika.

Učestvovao je u izradi brojnih akademskih i primijenjenih studija, istraživač je Crnogorske nacionalne izborne studije, u dva navrata bio je metodolog Evropskog društvenog istraživanja u Crnoj Gori (ESS talas 9 i 10), i u više navrata bio je angažovan kao evaluator na projektima Regionalnog savjeta za saradnju i IPA II akcija implementiranih pod indirektnom upravom.