CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Elma Ljuca

Elma Ljuca je diplomirala politikologiju i međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, gdje je trenutno na drugoj godini master studija na smjeru Međunarodni odnosi. Volontira u Agenciji za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice (AUZP), Društvo za borbu protiv side Crne Gore (CAZAS-u ) i Omladinskom centru. Kroz članstvo u studentskoj organizaciji MAPSS imala je priliku da stekne i usavrši vještine u oblasti ljudskih resursa i logistike. Trenutno pohađa Akademiju „Aktivizmom mladih ka EU!“, gdje ima priliku da unaprijedi svoje znanje o pisanju i implementaciji projekata. Trenutno je angažovana u Centru za monitoring i istraživanje (CeMI), kroz Vladin program stručnog osposobljavanja, gdje svoj doprinos daje kao Projektni asistent.