CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Ilija Miranović

Ilija Miranović je diplomirao engleski jezik i književnost sa francuskim kao drugim stranim jezikom na Filološkom Fakultetu u Nikšiću, gdje trenutno nastavlja svoje obrazovanje na master studijama na smjeru Engleski jezik i književnost. Ilija se osim engleskog takođe služi francuskim i španskim jezikom. Posjeduje napredne računarske vještine, naročito u dizajnu. Učestvovao je u nizu konferencija o rodnoj ravnopravnosti, ljudskim i manjinskim pravima. Ilija koristi svoje jezičke vještine kako bi prevodio dokumenta i materijale, doprinoseći transparentnosti i odgovornosti u radu organizacije. Ilija pruža dragocjenu podršku u koordinaciji projekata i administrativnim zadacima. Trenutno, Ilija CeMI-ju doprinosi kao prevodilac i Projektni Asistent.