CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Andrea Rovčanin

Andrea Rovčanin je diplomirala politikologiju na Fakultetu Političkih nauka u Podgorici, gdje trenutno nastavlja svoje obrazovanje na master studijama iz komparativne politike. Kao predstavnica studijskog smjera komparativne politike i članica VSFPN, aktivna je u izvršnom odboru Vijeća studenata na Fakultetu. Njena profesionalna karijera u CeMI-ju započela je kroz Vladin program stručnog osposobljavanja, gdje je brzo pokazala izuzetan potencijal. Andrea se istakla učešćem u nizu seminara, konferencija i obuka, fokusirajući se na rodnu ravnopravnost, ljudska i manjinska prava, zdravstvenu zaštitu i prava LGBTIQ+ zajednice.

Njene vještine su dodatno unaprijeđene kroz obuku za korišćenje CrowdTangle platforme, specijalizujući se za praćenje koordinisanog neautentičnog ponašanja na društvenim mrežama (CIB), kao i kroz obuku za pisanje praktičnih javnih politika. Završila je kurs za OSCE/ODIHR posmatrača. Andrea posjeduje napredne računarske vještine, posebno u dizajnu, koje efikasno koristi u kreiranju promotivnog materijala za CeMI. Takođe, tečno govori engleski jezik.

Andrea je učestvovala u posmatračkim misijama CeMI-ja tokom predsjedničkih i parlamentarnih izbora 2023. godine. Na parlamentarnim izborima koordinirala je CeMI-jevim Call centrom i radila na istraživanju i analizi koordinisanog neautentičnog ponašanja na društvenim mrežama. Jedna je od autorki izvještaja o online nasilju i govoru mržnje prema ženama u politici u Crnoj Gori i studije o govoru mržnje prema LGBTI osobama: izazovi i rješenja. Trenutno, Andrea doprinosi CeMI-ju kao Projektni asistent.