CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Maja Bjelić

Osnovne i specijalističke studije Maja je završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, smjeru Politikologija, kao dobitnica Nagrade za studenta smjera. Tokom osnovnih studija je aktivno volontirala u nevladinim organizacijama, od kojih bi izdvojila Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS), u kojem je bila koordinator Sektora za odnose sa javnošću.

Osim nekoliko kratkoročnih angažmana na poziciji posmatrača, bila je i član Osnovnog tima posmatračke misije Građanskog nadgledanja Parlamentarnih i Lokalnih izbora u Crnoj Gori 2020. i Lokalnih izbora u Nikšiću 2021. godine. Na poziciji dugoročnog posmatrača učestvovala je i u međunarodnoj posmatračkoj misiji ENEMO-a. Tokom angažmana u CeMI-ju je, pored ostalog, implementirala projektne aktivnosti i koordinisala projektima u različitim oblastima.

Od januara 2019. do oktobra iste godine odrađivala je pripravnički staž u Evropskoj mreži organizacija za monitoring izbora (ENEMO), u okviru Programa stručnog osposobljavanja, a u Centru za monitoring i istraživanje angažovana je od oktobra 2019. godine.