CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Maja Milikić

Maja Milikić je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici 2010. godine, na smjeru Studije Primijenjenog Računarstva. Specijalizovana je za oblast upravljanja informacionim sistemima. 2006. godine uspješno je završila kurs engleskog jezika "Poslovne komunikacije" na Univerzitetu Seton Hall i opšti engleski jezik u CPLC centru za učenje u Nju Jorku.

U Centru za monitoring i istraživanje počela je da radi 2009. godine kao PR menadžer i koordinator projekata. Od 2015 – 2018. godine radila je u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori kao konsultant i program menadžer. Pored toga, bila je i član glavnog tima međunarodnih misija za praćenje izbora organizovanih u Ukrajini, Jermeniji, Moldaviji, Kosovu i Srbiji u periodu 2012-2022. Tokom svoje karijere u nacionalnim i međunarodnim organizacijama, organizovala je i učestvovala na mnogim seminarima i konferencijama iz oblasti ljudskih prava, pisanja politika, evropskih i evroatlantskih integracija, borbe protiv korupcije i vladavine prava. 

Maja Milikić je doprinijela izradi brojnih publikacija, brošura, izvještaja, istraživanja i studija praktičnih javnih politika. Na mnogim konferencijama i okruglim stolovima, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu, prezentovala je rezultate rada organizacija za koje je radila. Maja ima značajno iskustvo u vođenju i realizaciji nacionalih i međunarodnih projekata u različitim oblastima.

Trenutno radi u CeMI-ju kao program menadžer.