CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Milica Zrnović

Milica Zrnović je profesionalac sa iskustvom u upravljanju projektima i operacijama koje obuhvata koordinaciju različitih aktivnosti, od sprovođenja istraživanja i analize politike do komunikacije i organizovanje događaja.

U svojoj karijeri Milica je radila kao pripravnik u Italijanskom nacionalnom istraživačkom Savjetu u Rimu, Italiji; savjetnik u Upravnom sudu Crne Gore; kao i projektni istraživač i nacionalni ekspert/konsultant u Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici.

Milica je Magistar međunarodnih odnosa Univerziteta Bolonja u Italiji i Bachelor političkih nauka, međunarodnih odnosa i evropskih studija Univerziteta u Bariju u Italiji.