CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Miloš Vukanović

Miloš Vukanović je Šef odjeljenja za istraživanje javnih politika u CEMI-ju. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu, a magistrirao međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Postdiplomske studije završio je na Evropskom koledžu Univerziteta u Jeni u Njemačkoj, a usavršavao se u više evropskih država, iz oblasti tranzicije i razvoja postkonfliktnih društava. Učesnik je više međunarodnih inicijativa koje su sprovodile aktivnosti i istraživanja u regionu, centralnoj Evropi i na Kavkazu. Asistent je na Fakultetu za humanističke studije Univerziteta „Donja Gorica”. Ima više od deceniju iskustva u sprovođenju aktivnosti iz oblasti postkonfliktne edukacije, tranizicione pravde i političke memorije. Autor, koautor i urednik je više edicija, publikacija, istraživanja i stručnih članaka.