CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Teodora Gilić

Osnovne studije završila je u junu 2014. godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, kao student međunarodnih odnosa. U oktobru 2015. godine diplomirala je na smjeru Politikologija. Tokom 4. godine studija volontirala je u Centru za monitoring i istraživanje (CeMI). Od januara do novembra 2016. godine radila je u Atlantskom savezu Crne Gore (www.ascg.me ).

U periodu od marta 2017. do septembra 2018. godine radila je na poziciji PR koordinatora u CeMI-ju. U periodu od septembra 2018. do avgusta 2020. godine, radila je na poziciji šefa Odjela za finansije i odnose s javnošću.

Od avgusta 2020. pokriva poziciju izvršne direktorice Centra za monitoring i istraživanje CeMI.

Počevši od novembra 2018. godine, Teodora je bila član Glavnog tima u pet ENEMO misija za nadgledanje izbora, (parlamentarni izbori u Jermeniji 2018, predsjednički izbori u Ukrajini 2019, parlamentarni izbori u Ukrajini 2019, parlamentarni izbori u Srbiji 2020 i lokalni izbori u Ukrajini 2020).

Teodora je bila članica Glavnog tima za nadgledanje izbora CeMI-ja za predsjedničke izbore 2018, lokalne izbore 2018. i parlamentarne izbore 2020. Godine.

Kooautor je CeMI-jevih finalnih izvještaja o predsjedničkim izborima 2018. godine, o lokalnim izborima 2018. i o parlamentarnim izborima 2020. godine gdje je obuhvaćena i analiza stanja biračkih spiskova.

Tokom svog angažmana pohađala je nekoliko obuka vezanih za finansijsku implementaciju projekata EU, obuku za dugoročne posmatrače, kao i obuku o uporednim istraživačkim projektima, uporednim istraživačkim tehnikama, uporednoj kvalitativnoj analizi (QCA tehnike). Prisustvovala je i velikom broju konferencija i seminara.