CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Vladimir Simonović

Vladimir Simonović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, a trenutno je na master studijama na specijalizaciji iz krivičnog prava. Od 2019. godine je integralni član pravnog tima CeMI-ja, gdje je doprinio različitim projektima, kao što su Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa, Restorativna pravda – Alternativnim sankcijama do resocijalizacije, Online suđenja – put ka efikasnom pravosuđu itd.

Pored svog rada u CeMI-ju, Vladimir je dao značajan doprinos u oblasti pravnog istraživanja i analize. Autor je i koautor više studija iz oblasti vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava i izborne reforme.

Vladimir je aktivno uključen u promociju fer i transparentnih izbora u Crnoj Gori i šire. Bio je član Glavnog tima tokom posmatračke misije na parlamentarnim i lokalnim izborima u Crnoj Gori 2020. godine i posmatračke misije na lokalnim izborima u Nikšiću 2021. godine. Pored toga, bio je kratkoročni posmatrač za ENEMO na predsjedničkim izborima u Moldaviji 2020. godine i kratkoročni posmatrač za OEBS/ODIHR na lokalnim izborima u Gruziji 2021. godine i na predsjedničkim izborima u Srbiji 2022. godine.

Vladimir je učestvovao na brojnim konferencijama, seminarima i programima obuke iz oblasti vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava, izbornih prava, organizovanog kriminala i korupcije. Pored toga, tečno govori engleski jezik, a posjeduje i napredne računarske vještine koje je koristio za razvoj web i mobilne aplikacije za analizu podataka praćenja suđenja za projekat „Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023”, u okviru kojeg je na poziciji monitora suđenja.