CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Vladimir Simonović

Vladimir Simonović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran gdje je trenutno student magistarskih studija na krivičnopravnom smjeru. Dio je pravnog odjeljenja u CeMI-ju od 2019. godine, gdje je radio na raznim projektima među kojima su Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje organizacija civilnog društva da doprinesu reformi pravosuđa i Restorativna pravda – alternativnim sankcijama do resocijalizacije. Bio je dio Osnovnog tima na projektu Građansko posmatranje parlamentarnih i lokalnih izbora u Crnoj Gori 2020. godine i na projektu Građansko posmatranje lokalnih izbora Nikšić 2021, i kao kratkoročni posmatrač ENEMO misije posmatranja predsjedničkih izbora u Moldaviji 2020. godine. Učesnik je brojnih konferencija, seminara i obuka iz oblasti vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava, izbornih prava i organizovanog kriminala i korupcije. Posjeduje napredne vještine rada na računaru i tečno govori engleski jezik.