CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Zlatko Vujović

Zlatko Vujović je trenutno generalni sekretar ENEMO-a (www.enemo.eu), a od 2017. je član Upravnog odbora Globalne mreže domaćih posmatrača izbora (www.gndem.org). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici i magistrirao na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. Doktorirao je u oblasti Komparativne politike na Fakultetu Političkih znanosti u Zagrebu. Docent je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje predaje sljedeće predmete: Izborni sistemi, Javne politike, Javno mnjenje i Teorija javnosti.

Sedam puta bio je Šef međunarodnih posmatračkih misija (Kosovo 2010. i 2013. godine, Jermenija 2018, Srbija 2020. i Ukrajina 2015., 2019. i 2020.), kao i LTO i STO u različitim misijama za posmatranje izbora ENEMO-a, NDI-a, OSCE – ODIHR-a. Vodio je i 14 domaćih posmatračkih misija u Crnoj Gori. Objavio je članke u različitim međunarodnim naučnim časopisima, a jedan je od koautora knjiga koje su objavili međunarodni izdavači poput Palgravea, Routledgea. U fokusu njegovih istraživanja su sljedeće teme: personalizacija izbornih sistema, prezidencijalizacija političkih stranaka, demokratska tranzicija i konsolidacija, kao i unutarstranačka demokratija.