CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Promocija otvorenosti i stvaranje pristupa za efikasnu i transparentnu administraciju

Projekat "PROSPECTA: Promocija Otvorenosti i Stvaranje Pristupa za Efikasnu i Transparentnu Administraciju", predstavlja inovativan pristup za davanje doprinosa za unaprjeđenje otvorenosti javne uprave i dosljednje primjene Zakona o slobodnom prostupu informacijama.

Ovaj projekat ima za cilj da unaprijedi kapacitete državne uprave i opšte zajednice za efikasniju primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

 Kroz niz uvezanih aktivnosti, projekat će doprinijeti većoj transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti organa vlasti, kao i osnaživanju građana da ostvaruju svoje pravo na pristup informacijama. Fokusirajući se na primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (ZSPI), projekat će istraživati trenutno stanje, jačati kapacitete državnih službenika i građana te promovisati važnost otvorenih podataka.

Ovaj projekat realizuje Centar za monitoring i istraživanje CeMI, uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave.