CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Škola evroatlantskih integracija za mlade – III generacija

Organizacija treće generacije Škole je podržana od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu i Savjeta za članstvo u NATO. Ovim projektom CeMI ima za cilj da nastavi edukaciju mladih o procesu evroatlantskih integracija, o karakteru i sadržini tog procesa, pozitivnim i negativnim aspektima integracije.

Korisnici ovog projekta su pripadnici savjeta mladih političkih partija, mladi pripadnici nevladinih organizacija i novinari, kao i studenti osnovnih i postdiplomskih studija koji su društveno angažovani i koji imaju do 35 godina starosti.

Kroz organizaciju III generacije višemjesečne Škole evroatlantskih integracija za mlade, cilj projekta je da polaznici steknu i unaprijede svoje znanje o karakteru NATO organizacije, strukturi i nadležnostima Alijanse, njenoj ulozi u svijetu, koracima do punopravnog članstva kao i prednostima i manama koje to članstvo nosi sa sobom.

Škola se sastoji od tri modula odnosno 20 predavanja, pri čemu bi predavanja bila organizovana jednom ili dva puta nedjeljno. Predavači na školi su istaknuti univerzitetski profesori, stručnjaci, diplomate i ambasadori koji se bave pitanjima međunarodnih odnosa, međunarodne bezbjednosti, studijama mira, bezbjednošću Zapadnog Balkana kao i reformom crnogorskog sektora odbrane i procesom evroatlantskih integracija Crne Gore.

Po završetku škole, polaznici će dobiti sertifikat o pohađanju škole, shodno unaprijed definisanim uslovima učešća u radu škole.