CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Neka slobodni izbori postanu navika! - Izgradnja povjerenja u integritet izbornog procesa u Crnoj Gori

Opšti cilj objekta bio je da doprinese višem nivou konsolidacije demokratije I vladavine prava u Crnoj Gori, dok je specifični cilj bio povećanje nivoa poverenja javnosti u integritet izbornog procesa, zalažući se za odgovarajuće promene institucionalnog i zakonskog izbornog okvira, u skladu sa međunarodnim standardima, gradeći tako konsenzus u političkom društvu i organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori.

Glavne ciljne grupe ovog projekta su bile: političke stranke, tijela za upravljanje izborima, državne vlasti, Parlament - koji je „saradnik“ ovog projekta, međunarodna zajednica, civilno društvo, građani sa aktivnim biračkim pravom.

Posebna pažnja projekta bicla je usmjerena na borbu protiv diskriminacije, posebno romske manjine, koja po zakonu nema jednaka prava kao ostale manjine, kao i žena koje su i dalje neadekvatno zastupljene na svim nivoima.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Evropske Komisije koju je sufinansiralo Ministarstvo javne uprave.