CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 2020

Šef misije: Zlatko Vujović

Zamjenik šefa misije: Boško Nenezić

Broj posmatrača: 1355

Pratite procjene rezultata izbora uživo na portalu www.izbori.cemi.org.me

O misiji

Centar za monitoring i istraživanje CeMI realizuje u kontinuitetu, počevši od 2000. godine, građansko nadgledanje izbora. CeMI je nadgledao sve nacionalne izbore od 2001. godine izuzev predsjedničkih izbora održanih 2013. godine.

Cilj građanskog nadglednja izbora je da procijeni izborni proces u skladu sa najboljim praksama i metodologijom koju koriste sve renomirane organizacije za monitoring izbora, istovremeno mijenjajući dugotrajnu situaciju u zemlji u vezi sa malim povjerenjem birača u izbore kao i upitnom legitimnošću i zakonitošću prethodnog izbornog procesa.

U cilju sprečavanja izbornih nepravilnosti CeMI od 2001. godine sprovodi paralelno prebrojavanje glasova (PVT) na osnovu koji obezbjeđujemo brze procjene rezultata izbora. Poređenja radi na izborima sprovedenim 2016. godine prosječno odstupanje konačnih CeMI-jevih procjena u odnosu na zvanične rezultate izbora kada je riječ o procentima koje su izborne liste osvojile iznosilo 0.04%, dok nije bilo nikakvog odstupanja kada je riječ o raspodjeli mandata. Prosječno odstupanje na predsjedničkim izborima CeMI-jevih procjena u odnosu na zvanične rezultate je iznosilo 0.06% Procjene počinju da se objavljuju uživo preko sajta CeMI-ja, preko nacionalnih TV kuća koje imaju direktan pristup CeMI-jevom PVT softveru, a od sada i putem ove aplikacije.

CeMI je potpisnica Deklaracije o globalnim principima nepristrasnog nadgledanja i monitoringa izbora od strane organizacija građana koju su potpisale sve ugledne domaće organizacije za monitoring izbora.

Projekat građanskog nadgledanja izbora koji se sprovodi 2020. godine ima za cilj da utiče na povećanje izbornog integriteta u Crnoj Gori, organizovanjem posmatranja svih ključnih aspekata parlamentarnih izbora 2020, kao i da poveća povjerenje građana u izbore zalaganjem za adekvatne izborne reforme i politike u skladu sa najboljim međunarodnim standardima.

U okviru projekta, CeMI je razvio mobilnu i web aplikaciju "Fer izbori" koja omogućava dobijanje povratnih informacija od strane gradjana i prijavu mogućih izbornih nepravilnosti kao i kršenja njihovih biračkih prava. Uz prijavu, aplikacija omogućava slanje dokumenata, audio i video datoteka i sličnih dokaza koji potvrđuju kršenje njihovih biračkih prava.

CeMi-jev pravni tim će redovno analizirati primljeni sadržaj i postupati u skladu sa njim, bilo pružanjem besplatne pravne pomoći građanima ili obavještavanjem javnosti i odgovornih institucija o glavnim pitanjima u zavisnosti od prirode prijavljenih slučajeva.

Mobilna aplikacija će takođe služiti kao mehanizam informisanja i osviješćivanja građana/glasača o svim značajnim aspektima izbora, dok će takođe omogućiti i praćenje procjene rezultata izbora u realnom vremenu od strane njihovih posjetilaca/korisnika. 

Projekat nadgledanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori je finansijski podržan od strane Britanske ambasade Podgorica, Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holadnije i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.