CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u saradnji sa partnerima: Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva i Transparentnost Srbija iz Srbije, realizuje projekat pod nazivom “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”.

Opšti cilj projekta podrazumijeva doprinos poboljšanju efikasnosti pravosudnih i izvršnih organa u zemljama Zapadnog Balkana.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Doprinos poboljšanju operativnih kapaciteta tužilaca, sudija i policije za obavljanje finansijske istrage u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala;
  2. Unapređenje saradnje i koordinacije na nacionalnom i regionalnom nivou između institucija koje su odgovorne za sprovođenje finansijske istrage, izvršnih organa i srodnih agencija (Poreska uprava, Uprava za imovinu i sl).

Projekat će imati tri glavne komponente:

  1. Procjena postojećeg zakonodavstva i prakse sprovođenja finansijske istrage u tri zemlje regiona – Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini;
  2. Organizovanje programa za edukaciju i izgradnju kapaciteta tužilaca, sudija i službenika za sprovođenje zakona iz tri pomenute zemlje;
  3. Unapređenje nacionalne i regionalne saradnje u vođenju finansijske istrage sa posebnim osvrtom na razmjenu iskustava između sudova, tužilaštava i policije iz Crne Gore i Srbije u procesu pregovora za pristupanje EU u poglavljima 23 i 24.

U svim relevantnim izveštajima i analizama koji su se bavili procjenom pravosudnih sistema zemalja zapadnog Balkana identifikovan je jedan ključni zajednički problem – nedovoljan stepen svijesti, znanja i iskustva tužilaca, sudija i policije o mehanizmima i tehnikama finansijskih istraga koje se koriste u praksi. Upravo zbog toga je ovaj projekat pokrenut kako bi pružio dodatnu podršku sudstvu i policiji u sprovođenju finansijskih istraga i procesuiranja organizovanog kriminala i djela korupcije. Takođe je predviđeno da kroz ovaj projekat bude poboljšana saradnja i koordinacija između relevantnih institucija i agencija koje su zadužene za sprovođenje finansijske istrage na nacionalnom i regionalnom nivou.

Projektom je predviđeno organizovanje sljedećih aktivnosti:

  • Tri seminara za tužioce, sudije i službenike za sprovođenje javnog reda i mira koji će se održati u Podgorici, Beogradu i Sarajevu. Na seminarima će biti zastupljene teme koje se tiču opšteg koncepta integrisane finansijske istrage, međunarodnih standarda koji se primjenjuju u oblasti oduzimanja imovine stečene kriminalom, ali će takođe biti zagovaran plan za bolje uspostavljanje regionalne i međunarodne saradnje u ovoj oblasti;
  • Trodnevna studijska posjeta Holandiji za dvanaest predstavnika pravosudnih i bezbjednosnih institucija iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Predstavnici pravosudnih i bezbjednosnih institucija iz Crne Gore će posjetiti relevantne institucije zadužene za sprovođenje finansijskih istraga u Holandiji i na taj način poboljšati svoje znanje i praktično iskustvo;
  • Tri sastanka zemalja koji će okupiti predstavnike tužilaštva, policije i drugih institucija i agencija (Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Uprava za imovinu itd.) kako bi se poboljšala saradnja između pravosudnih i izvršnih organa u sprovođenju finansijskih istraga kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou;
  • Dva regionalna sastanka u Podgorici i Beogradu za predstavnike sudstva, tužilaštva i policije Crne Gore i Srbije kako bi se razmijenila iskustva o napretku u ispunjenju mjerila iz poglavlja 23 i 24;
  • Regionalna konferencija u Podgorici na kojoj će biti predstavljena tri izvještaja sa ključnim nalazima i preporukama za pravnu praksu i sprovođenje finansijske istrage u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program.