CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Podrška donosiocima odluka u implementaciji antikorupcijskih standarda

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES), Centralnom i istočno-evropskom pravnom inicijativom (CEELI), Bugarskim institutom za pravne inicijative (BILI) i Forumom eksperata iz Rumunije, implementira projekat ECAC-a pod nazivom „Podrška donosiocima odluka u implementaciji antikorupcijskih standarda“.

Kroz ovaj projekat, Centar za monitoring i istraživanje će sarađivati sa domaćim donosiocima odluka i influenserima, u cilju identifikacije, prioritizacije i kreiranja akcionih planova za preduzimanje i efektivnu implementaciju preporuka antikorupcijske reforme u skladu sa međunarodnim i regionalnim obavezama.

U skladu sa INL prioritetima i IFES/CEELI ekspertizom, projekat će se primarno fokusirati na integritet i nezavisnost pravosuđa, kriminalizaciju i sankcionisanje podmićivanja, kao i na unaprjeđenje i transparentnosti finansiranja političkih partija i izbornih kampanja.

Projekat je finansijski podržan od strane Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES).