CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Budi spreman za EU vrijednosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u saradnji sa partnerima: Univerzitetom Donja Gorica, Art Communications-om iz Podgorice, Centrom za međunarodne studije iz Hrvatske i Centrom za evropske perspektive iz Slovenije, realizuje dvogodišnji projekat pod nazivom „Budi spreman za EU vrijednosti“. Projekat je podržan od strane Evropske komisije u okviru programa Erasmus Plus (poziv KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Capacity Building Youth – Western Balkans).

BREV projekat (Budi spreman za EU vrijednosti) ima za cilj da podstiče saradnju i razmjenu iskustva između mladih iz Crne Gore i EU zemalja kroz promociju evropskih vrijednosti među mladim ljudima u Crnoj Gori. Ove vrijednosti će se ogledati kroz poboljšanje kvaliteta omladinskog rada i neformalnog obrazovanja, aktivno učešće mladih u društvenom, ekonomskom i političkom razvoju Crne Gore i podsticanje saradnje i razmjene iskustava sa zemljama EU.

Dakle, ciljna grupa ovog projekta su mladi ljudi, predstavnici studentskih i omladinskih organizacija, studenti i učenici, nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih, lokalne i nacionalne vlasti, kao i cjelokupno društvo. Vizija ovog projekta se ogleda u stvaranju ambijenta u Crnoj Gori u kojem će mladi aktivno učestvovati u društvu i imati kvalitetno formalno i neformalno obrazovanje koje će ih dovesti do sigurnog zaposlenja i podstaći ih da teže nezavisnosti.

Ovaj projekat će biti realizovan kroz implementaciju brojnih aktivnosti. Na početku godine biće održani sastanci sa stejkholderima kako bi se usaglasili ciljevi javnih politika i aktivnosti projekta. Predviđeno je organizovanje četiri radionice i četiri međunarodne škole u okviru kojih će se obrađivati teme vezane za ljudska prava i demokratiju u EU, EU državljanstvo, postizanje potrebnih znanja i vještina za mlade, neformalnog i održivog obrazovnog sistema, preduzetničkih ideja mladih u EU, ekonomskih i socijalnih prava, kao i obrazovanja mladih u skladu sa potrebama tržišta rada. Projektom je predviđena razmjena najbolje prakse sa mladima iz susjednih država članica EU što će se realizovati kroz implementaciju dvije studijske posjete, Hrvatskoj i Sloveniji.

Mreža učeničkih i studentskih organizacija i svih relevantnih organizacija na nivou Crne Gore djelovaće kao nacionalna krovna organizacija mladih (eng. National Youth Council) koja djeluje na području teritorije čitave Crne Gore. Mrežu će činiti aktivni mladi građani koji učestvuju u kreiranju, sprovođenju, nadgledanju i vrijednovanju politike za mlade u Crnoj Gori. Mreža mladih Crne Gore razviće javne politike za mlade kroz informisanje, javno zagovaranje, tematsko umrežavanje, međunarodnu saradnju, podršku razvoju organizacija mladih i partnerstvo sa institucijama vlasti i lokalnim organizacijama koje djeluju na području teritorije čitave Crne Gore.

Kontrola kvaliteta i monitoring (QCM) projektnih aktivnosti će biti realizovani u kontinuitetu tokom trajanja projekta i biće sprovedeni na više nivoa.

Na oficijelnoj web stranici BREV projekta http://euvrijednosti.me/ možete pratiti njegovu realizaciju.


Saopštenja